Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA DİZİN ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOGRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Kök
ek (kök, tomurcuk): Normal olarak bulunması gereken yerler dışındaki bir yerde oluşan kökler. Ana kök sistemi dışında gelişen yan kökler; kök dışındaki organlardan gelişen yan kökler; tomurcuğun normal olarak bulunması gereken yerler dışındaki bir yerde meydana gelen tomurcuklar
latince - adventitius
ingilizce - adventitious
emeç: Parazit bitkinin anaç bitkiden besin emebilmek için anaç bitki içine uzattığı kökçükler
latince - haustorium
ingilizce - haustorium
kabarcık: Kök üzerindeki düğümler, yumrucuklar
eşanlamlısı - nodül
latince - nodulus
ingilizce - nodule, tubercule
kazık kök: Yan dalları olan ve dik bir şekilde aşağıya doğru gelişen ana kök
latince - radix palaris
ingilizce - taproot
saçak kök: Lifli, lifsi, ipliksi karışık kökler
latince - radix fibrosus
ingilizce - fibrous roots
yaka: Kök ile gövdenin birleştiği yer
eşanlamlısı - kök boynu
latince - collum
ingilizce - collar


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.